1
Головна Корпоративне право
Корпоративне право

Юридична компанія «МОС ВЕРУМ» надає послуги з державної реєстрації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарської діяльності (надалі – «юридичні особи»), а також з внесення змін до установчих документів юридичних осіб, зокрема:

 • усні i письмові консультації по створенню, реєстрації, реорганізації (злиттю, виділенню, поділу, перетворенню) i ліквідації юридичних осіб;
 • розробка установчих документів i внутрішніх нормативних документів юридичних осіб;
 • державна реєстрація юридичних осіб (в т. ч. приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, публічне акціонерне товариство, приватне акціонерне товариство та ін.);
 • державна реєстрація об’єднань господарських товариств (асоціація тощо);
 • державна реєстрація фізичних осіб-підприємців;
 • державна реєстрація філій та відокремлених підрозділів юридичних осіб;
 • державна реєстрація внесення змін до установчих документів юридичних осіб (в т. ч. зміна складу засновників/учасників; зміна місцезнаходження, зміна найменування та ін.);
 • реєстрація зміни керівника юридичної особи;
 • надання місцезнаходження/юридичної адреси (при необхідності);
 • ліквідація юридичних осіб;
 • представництво iнтересiв у реєстраційних та інших органах державної влади;
 • правовий аудит господарської діяльності юридичних осіб.